fbpx
Ebook ślubny

Ebook ślubny

Ebook ślubny Każdy ślub, w którym uczestniczę jest inny. A w pewien sposób wszystkie są do siebie w jakiś sposób podobne. W każdym powtarzają się pewne elementy, ale reakcje, miejsca, ludzie, emocje – zawsze są inne....
qulisy fotograficzne

qulisy fotograficzne

(Czy i) Jak przy­go­to­wuję się do Waszego ślubu? To nie będzie porad­nik w stylu „co powi­nien zro­bić Twój foto­graf przed ślu­bem”, albo „co robi każdy dobry foto­graf przed ślu­bem”. Tyle ile ludzi, tyle pomy­słów...
Drukujesz zdjęcia?

Drukujesz zdjęcia?

Pamię­tam z dzie­ciń­stwa, że zwy­kle w okre­sie świą­tecz­nym, kiedy czasu na bez­tro­skę było tro­chę wię­cej, do łask wra­cały albumy. Wycią­gano je zwy­kle z pó­łek, do któ­rych małe dzieci nie miały dostępu. Ukła­dano na stole,...

Pin It on Pinterest

error: